كارينو پنل هاشم - کارینو، دکوراسیون داخلی، کامپوزیت، نمای ساختمان